Medlem / stöd oss

Hur blir man medlem?

Vill du bli medlem gå in på djurskyddet sverige www.djurskyddet.se/stod oss/bli-medlem/. Medlemsavgiften är 300 kr. år.

Som medlem får du tidningen Djurskyddet, som utkommer med fyra nummer per år. Du får också Medlemsnytt – vårt eget informationsblad tre gånger per år. Du får även inbjudan till årsmötet där du kan ta del av vad som hänt i föreningen under det gångna året.

Tar ni emot gåvor?

Vi tar tacksamt emot penninggåvor. Även materiella gåvor såsom kattmat, klösmöbler, liggkorgar, med mera är välkommet.

Finansiering

Arbetet finansieras av frivilliga gåvor, arv och medlemsavgifter.

Vi får inga statliga bidrag.

Hur gör jag praktiskt för att skänka något?

Ekonomiska gåvor kan sättas in på vårt postgiro 487 51 93-7. Ange ”gåva” på talongen.

Har ni andra saker ni vill skänka kan ni nå oss på 073-9242672.

Finns det andra sätt att hjälpa oss?

Vi tar gärna emot hjälp från frivilliga som hjälper oss att mata katterna, byta kattlådor mm på söndagar så att vår ordinarie personal får en dag ledigt.

P1020166